Oprichting vereniging, stichting of vennootschap

Het oprichten van een vereniging, stichting of vennootschap vindt plaats via een notariële akte. Maaldrink Notarissen in Den Haag adviseert u bij de keuze van de ondernemingsvorm. De ondernemingsvorm is afhankelijk van uw doelstelling. We belichten hier de veel voorkomende ondernemingsvormen die wij in de praktijk tegen komen: de vereniging, de stichting en de vennootschap.

Oprichten van een vereniging

Het oprichten van een vereniging heeft een doel, bijvoorbeeld samenwerken op een bepaald vlak, zoals in sportverband (voetbalvereniging), cultuur (muziek- of balletvereniging) of tussen ondernemers (ondernemersvereniging). Een vereniging heeft leden die samen inspraak hebben in wat er gebeurt in de vereniging. Zij kiezen ook gezamenlijk een bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) die de vereniging bestuurt en vertegenwoordigd tegenover derden. Het verenigingsbestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de leden middels een jaarverslag en een vergadering.

Oprichten van een stichting

Stichtingen worden veelal opgericht met een maatschappelijk doel. Een doelstelling kan bijvoorbeeld zijn het inzamelen van geld en goederen en zorgen dat die terecht komen bij mensen of organisaties die dat nodig hebben. Dit doel staat dan beschreven in de statuten. Een groot verschil met een vereniging is dat een stichting geen leden heeft. Het bestuur hoeft dus geen verantwoording af te leggen aan leden. In de wet staat wel dat iedere bestuurder zijn bestuurstaak behoorlijk moet uitoefenen. En het openbaar ministerie en de rechtbank zijn in bijzondere gevallen bevoegd het bestuur te controleren.

Meer over het oprichten en opheffen van een stichting of vereniging leest u op de website notaris.nl.

Oprichten van een (besloten) vennootschap

Bij het starten van een eigen bedrijf kiest u ook voor een bedrijfsvorm. Startende ondernemers beginnen vaak als eenmanszaak of in samenwerkingsverband als vennootschap onder firma (vof) of een van de andere ondernemingsvormen zoals de maatschap en de commanditaire vennootschap (cv). Maaldrink Notarissen adviseert u bij deze keuze en is u van dienst bij de oprichting van een ondernemingsvorm die bij notariële akte moet gebeuren. Oprichting van een besloten vennootschap, de oprichting van een naamloze vennootschap en de oprichting van een coöperatie gebeurt bij notariële akte.

Voor gevestigde ondernemers is het zeker ook verstandig eens bij de notaris langs te gaan. Wij bespreken met u of de huidige bedrijfsvorm nog wel bij u past. U heeft bijvoorbeeld investeringen gedaan, bent verplichtingen aangegaan en hebt personeel aangenomen; uw bedrijf is gegroeid! De veranderingen in uw bedrijf kunnen ook van invloed zijn op uw privésituatie. In een gesprek over Estate Planning vertellen we u graag meer.

Maaldrink Notarissen is ook voor ondernemers een onafhankelijk adviseur en dat geeft vertrouwen. En pas wanneer u het gevoel hebt: Maaldrink Notarissen is mijn notaris, dan hebben wij het goed gedaan.