Testamenten: maatwerk door uw notaris.

Het opstellen van een testament begint met luisteren. De notaris luistert en u vertelt wat voor u belangrijk is. Want een testament is een maatwerk-product dat u samen met uw notaris vormgeeft. Maaldrink Notarissen in Den Haag stelt jaarlijks vele maatwerk testamenten op. Zo verschillend als onze cliënten zijn, zo verschillend zijn de door Maaldrink Notarissen opgestelde testamenten.

Een testament gaat over wat er na uw dood moet gebeuren met uw vermogen: uw geld, uw huis, uw spullen et cetera. U kunt iemand aanwijzen die de nalatenschap afwikkelt; een executeur. In een gesprek vertelt uw notaris wat er mogelijk is, wat er moet gebeuren en adviseert u over de te nemen stappen.

Redenen om een testament op te laten stellen.

Er zijn duizend en een redenen om een testament op te laten stellen. We noemen hier een aantal voorbeelden, maar deze lijst is niet compleet.

  • In uw testament kunt u aangeven wie er van u zal erven en wie juist niet;
  • In uw testament kunt u aanwijzen wie de nalatenschap afwikkelt;
  • In uw testament regelt u zaken over uw eigen bedrijf zoals de opvolging;
  • Uw erfenis moet alleen naar uw kinderen, niet naar hun (ex-)partners. U kunt een uitsluitingsclausule laten opstellen;
  • U bent samenwonend en heeft kinderen;
  • U woont samen en de woning is uw eigendom. Wat er na uw overlijden gebeurt, regelt u in een testament.


Onderhoud aan het testament

Een testament laat u in de regel eens in de 3 tot 4 jaar nakijken op zaken die veranderd kunnen zijn. Ook kunnen er actuele gebeurtenissen zijn zoals wijziging van wet- en regelgeving waardoor er aanpassingen nodig zijn. Uw notaris kijkt met u altijd naar uw wensen en uw bedoeling met het testament; waarom is het zo beschreven en met welk doel? En is dit nog actueel? Veranderingen in uw persoonlijk situatie zijn ook een reden om naar de notaris te gaan voor uw testament. Bijvoorbeeld de geboorte van een kind, het kopen van een huis. Of misschien heeft u zelf wel een erfenis gekregen. Of heeft u wel vermogen maar heeft u zelf geen erfgenamen. U kunt dan aangeven wat er na uw overlijden moet gebeuren.

Levenstestament: testament bij leven

Een levenstestament is een ander soort testament dan hierboven beschreven. Een levenstestament werkt tijdens uw leven, als u niet meer in staat bent om zelf te handelen. Bijvoorbeeld bij ziekte, of na een ongeval.
U leest hier meer over het levenstestament.

Uw notaris van Maaldrink Notarissen in Den Haag vertelt u graag meer over het testament, het levenstestament en alles wat daar bij komt kijken.

Uw notaris adviseert en geeft vertrouwen. En pas wanneer u het gevoel hebt: Maaldrink Notarissen is mijn notaris, dan hebben wij het goed gedaan.