Advisering bij schenkingen

Als notarissen krijgen wij regelmatig vragen over schenkingen. Wij adviseren hier graag over. De vragen kunnen gaan om een eenmalige schenking aan uw kinderen of kleinkinderen maar soms is een schenking deel van een “groter plan”.

Schenkingsplan – advies door uw notaris

Bijvoorbeeld een schenkingsplan waarbij er aan vermogensoverdracht gedaan wordt door schuldigerkenning. Bij advisering over Estate Planning door Maaldrink Notarissen komt het onderwerp schenking en het schenkingsplan altijd aan de orde. Bij een schenking onderscheiden wij de schenking op papier en de schenking waarbij er geld of goederen in eigendom overgaan.

Schenking op papier

Een schenking op papier wordt gedaan als het vermogen van degene die wil schenken niet in geld maar in goederen of beleggingen zit. De schenker krijgt een schuld aan degene die de schenking krijgt. In een situatie van een vader die schenkt aan zijn zoon, wordt de nalatenschap (de erfenis) op papier kleiner en bespaart de zoon zo een deel erfbelasting. Hierop zijn spelregels van toepassing. Zo dient de schenking in een notariële akte vastgelegd te worden en moet de schenker, die nu op papier een schuld heeft, rente betalen over het deel dat hij schenkt. Uw notaris bij Maaldrink Notarissen in Den Haag vertelt u graag meer.

Periodieke schenking

Een schenking (gift) aan een goed doel is fiscaal aftrekbaar. U ontvangt dus – onder bepaalde voorwaarden – een deel van uw schenking terug van de belastingdienst. Een van die voorwaarden is dat de schenking periodiek plaatsvindt. Voorwaarden die de belastingdienst verder stelt zijn dat het een schenking betreft die minimaal vijf jaar achterelkaar, ten minste 1 maal per jaar wordt gedaan. Er zijn meer voorwaarden en die kunt u lezen op belastingdienst.nl of op notaris.nl.

Aandachtspunten schenking: uw notaris adviseert

Geld schenken, op papier of contant, vraagt om een goede overweging. Uw notaris adviseert u hierbij. Schenkt u bijvoorbeeld geld dat u wellicht later toch nog nodig kunt hebben? Dan kunt u een herroepingsclausule in de notariële akte vast laten leggen. Hierin bepaalt u dat (een deel) van de schenking weer teruggegeven moet worden als u het geld toch zelf nodig heeft.
Als u meer wilt weten over schenken en alles wat daarbij komt kijken, of u overweegt een schenking te doen, maak dan een afspraak met een van onze notarissen. In een gesprek leggen wij u de mogelijkheden voor en maken we nader kennis met elkaar. We luisteren naar uw motivatie en bedoeling en geven een passend advies. Uw notaris adviseert en geeft vertrouwen. En pas wanneer u het gevoel hebt: Maaldrink Notarissen is mijn notaris, dan hebben wij het goed gedaan.