Het Samenlevingscontract

Het doel van een samenlevingscontract laat zich in één zin omschrijven: in een samenlevingscontract regelt u de financiële gevolgen van het samenwonen. Dat klinkt eenvoudig want waarschijnlijk spreekt u toch wel af dat u samen de huur betaalt, samen spaart voor de vakantie en onderhoud van de auto. Toch zijn er een aantal zaken die u, als u het geregeld wilt hebben, samen met uw notaris op schrift moet stellen. Dit zijn zaken die bijvoorbeeld ook gelden voor gehuwden, maar niet automatisch bij wet zijn geregeld voor samenwonenden.

Samenleven en erfbelasting

Bij een huwelijk bijvoorbeeld, is bij wet gereld dat de echtgenoten een grote vrijstelling hebben voor de erfbelasting. Erft de ene partner het huis als de andere partner overlijdt, dan betaalt die partner weinig of zelfs geen belasting. Ook het krijgen van pensioen van de overleden echtgenoot is bij wet geregeld, indien u gehuwd bent. Het zijn eigenlijk vanzelfsprekende zaken die je in een samenlevingscontract regelt, maar die niet automatisch bij wet geregeld zijn als u samenwoont.

Bedrijf starten en het samenlevingscontract

Wanneer u of uw partner een bedrijf start, dan is het belangrijk om na te denken over de financiële gevolgen hiervan. U wilt dan de eigendommen van uw partner die niet bij het bedrijf is betrokken beschermen tegen schuldeisers in het geval het slecht gaat met het bedrijf. Met een samenlevingscontract maakt u een duidelijke scheiding tussen bedrijf en privé.

Maaldrink Notarissen adviseert. Over privé en zaak. Dat geeft vertrouwen. En pas wanneer u het gevoel hebt: Maaldrink Notarissen is mijn notaris, dan hebben wij het goed gedaan.