Estate Planning

Estate planning houdt zich bezig met de vraag op welke wijze u uw vermogen zo voordelig mogelijk kan overdragen aan de volgende generatie. Met andere woorden: al tijdens leven kijken we samen met u naar de fiscale mogelijkheden die de wetgeving biedt om uw vermogen zo financieel aantrekkelijk mogelijk over te dragen aan uw (klein)kinderen.

Welke situaties zijn er om aan Estate Planning te gaan denken?

Estate Planning heeft altijd een fiscale reden. Situaties waarbij vermogen van de ene generatie over gaat op de andere generatie worden belast door de overheid. Dit vermogen is bijvoorbeeld:

● geld op de bank
● vastgoed
● aandelen in een bedrijf

Met Estate Planning kijkt de notaris samen met u vooruit: wat gebeurt er met uw vermogen tijdens uw leven? U wilt dit aan (klein)kinderen overdragen en zo weinig mogelijk aan de belastingdienst. Samen met u kijkt Maaldrink Notarissen naar de mogelijkheden die op úw situatie van toepassing zijn. De geboorte van een (klein)kind of bedrijfsoverdracht (pensioen als DGA of bedrijfsbeëindiging) zijn voorbeelden van momenten waarop mensen bij Maaldrink Notarissen aankloppen voor advies.

Estate Planning en Testamenten

Een testament maakt altijd deel uit van Estate Planning. Samen met de notaris die u begeleidt en adviseert wordt gekeken wat er al geregeld is en wat er noodzakelijk is om aan te passen. Heeft u nog geen testament, dan is dit ook het moment om hierover na te gaan denken. Meer over advies en testamenten leest u op onze pagina over testamenten.

Advisering niet alleen juridisch en fiscaal

Uw notaris adviseert u over de fiscale gevolgen en geeft u ook informatie over wat wij de emotionele component noemen. Want hoe fiscaal aantrekkelijk een mogelijke oplossing ook is; het is uw vermogen dat u zorgvuldig hebt opgebouwd en uit handen geeft. Bij advies over Estate Planning neemt uw notaris ook de emotionele aspecten mee in zijn advies.

Uw notaris adviseert over Estate Planning

Aan Estate Planning gaat onderzoek en advies vooraf. En vooral ook tijd. Tijd om kennis met u te maken en tijd om samen aan een maatwerkoplossing te werken. Want wij zijn úw notaris. En pas wanneer u het gevoel hebt: Maaldrink Notarissen is mijn notaris, dan hebben wij het goed gedaan.