Samen scheiden bij de notaris

Als twee partners uit elkaar gaan en in onderling overleg hun echtscheiding willen regelen treedt de notaris op als neutrale adviseur. Hij adviseert en begeleidt, en regelt bijvoorbeeld ook de zakelijke afhandeling van de scheiding zoals de verdeling van het huis en het aanpassen van de hypotheek. Wanneer u samen kinderen heeft moeten er ook een heleboel afspraken gemaakt worden die gaan over het opvoeden van de kinderen. Hoe eerder uw notaris in het proces betrokken raakt hoe beter dat is.

Echtscheiding en kinderen: een ouderschapsplan.

Bij een echtscheiding waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, dienen de partners samen een plan te maken, een ouderschapsplan. Hierbij is van belang dat u weliswaar als partners uit elkaar gaat, maar niet als ouder. In het ouderschapsplan staan onder andere de volgende afspraken beschreven:

● hoe u de zorg en opvoeding verdeelt na de echtscheiding;
● hoe de omgang met de kinderen is geregeld (de omgangsregeling);
● op welke manier u elkaar informeert over belangrijke zaken als de scheiding een feit is;
● hoe u de financiën heeft geregeld m.b.t. de verzorging en opvoeding; de kinderalimentatie.

Een ouderschapsplan is verplicht bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap en bij een samenlevingsrelatie van ongehuwde partners die samen het gezag hebben over hun minderjarige kinderen. De afspraken, het ouderschapsplan en afspraken over de alimentatie, legt de notaris vast in een overeenkomst of notariële akte.

Woningbezit: wat gebeurt er na de echtscheiding?

Als na de echtscheiding het huis verkocht moet worden, maar ook als een van de partners in het huis blijft wonen, dan dient de eigendom van het huis via de notaris overgedragen te worden. De afspraak dat het huis naar één van de partners gaat, gemaakt in het echtscheidingsconvenant, is dus niet voldoende om het huis in eigendom te krijgen of de eigendom over te dragen!

Meer informatie krijgt u in een kennismakingsgesprek met uw notaris van Maaldrink Notarissen in Den Haag. Op internet is meer informatie over de overdracht van eigendom van uw huis te vinden op notaris.nl.

Een echtscheiding is een gecompliceerd en emotioneel proces. Maaldrink Notarissen staat beide partners samen graag ter zijde. We zoeken met naar een oplossing die voor alle partijen naar tevredenheid is. Omdat de notaris u kan helpen met de echtscheiding, de verdeling van de woning en bijvoorbeeld het aanpassen van uw testamenten, bent u klaar om de echtscheiding af te sluiten en een nieuwe fase te beginnen. Pas wanneer u het gevoel hebt: Maaldrink Notarissen is mijn notaris, dan hebben wij het goed gedaan.